Nasi specjaliści – psychiatrzy i psychoterapeuci dorosłych

diver

dr n. med. Piotr Wierzbiński

Pozytywne komentarze100 %

lek. Anna Zdanowicz

Pozytywne komentarze98 %

mgr Paulina Padzik-Staciwa

Pozytywne komentarze100 %
diver

Co leczymy?

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia nastroju towarzyszące różnym chorobom somatycznym i neurologicznym
 • zaburzenia związanych ze stresem
 • zaburzenia lękowe
 • fobie
 • tiki
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną
 • uporczywe bóle psychogenne
 • zespół wypalenia zawodowego
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw)
 • schizofrenię
 • zaburzenia urojeniowe i inne zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia pamięci
 • zespoły otępienne
 • zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania
 • uzależnienia
 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD)